CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

M1 Para Dar M2 Geniş Para Arzı Tanımları

by / Pazar, 04 Mart 2012 / Published in KPSS Para Banka Kredi, Para Azının Belirlenmesi
sample

M1 Para Dar M2 Geniş Para Arzı Tanımları

Bu yayında Merkez bankasının dar anlamda para arzı tanımları ve geniş anlamda para arzı tanımları yapılmıştır. Bu yayın incelendiğinde M1 para, M2 para, M2Y, M2YR  gibi para tanımı ne anlama geliyor? Ve bu para arzı tanımları içinde yer alan vadeli mevduat vadesiz mevduat nedir?

Döviz tevdiat hesabı ne anlama gelir? Dolaşımdaki para miktarı deyince ne anlıyoruz? Gibi soruların cevaplarını bulurken bugüne kadar a grubu iktisat sınavında sorulmuş soruların çözümlü cevapları ile karşı karşıya bir çalışma ile kalmanız için özenle yine kpssye.com ekibi ile sizlere sunulmuştur.

T.C Merkez Bankasının M1 Para Arzının Dar Ve Geniş Tanımları

Ülkemizde çeşitli T.C Merkez Bankası para arzı tanımlamaları bulunmaktadır.

M1 para Dar Anlamda Para Arzı

Halkın elinde nakit, vadesiz mevduatlar ve merkez bankası mevduatların toplamından oluşur. Dikkat etmiş iseniz, M1 para arzı tanımı paranın değişim aracı olma fonksiyonunu ön plana çıkarmaktadır. M1 para arzı tanımı içinde merkez bankasının mevduatlarının payı çok azdır. Dolaşımda ki nakit miktarı ve vadesiz mevduat tutarları ise hemen hemen eşittir. Finansal sistem geliştikçe M1 para içinde bulunan nakit miktarı azalacak, vadesiz mevduat tutarı ise artacaktır. Türkiye reel M1 para değerinin izlediği seyir incelemeye alınırsa, büyük bir sapma olmadığı görülmektedir.

 1. M1=dolaşımdaki nakit + ticari bankalardaki vadesiz mevduat + merkez bankasındaki mevduat.(dar tanımlı para arzı)
 2. Geniş anlamda para arzı tanımı M2
 3. M2 para arzı tanımı M1para arzı tanımı ile vadeli mevduat toplamından oluşmaktadır.
 4. M2 para arzı tanımı paranın likidite özelliğini ön plana çıkarmaktadır.
 5. M2=m1 + bankalardaki vadeli mevduat

Türkiye de m2 para arzı büyük ölçüde vadeli mevduatlardan meydana gelmiştir. Özellikle 1980 li yıllardan itibaren reel faiz oranlarının artması reel anlamda vadeli mevduatların artmasına sebep olmuştur.

 1. M2Y para arzı
 2. M2Y =M2 + yurt içi yerleşiklere ait döviz tevdiat hesapları

Türkiye nakit ikamesinin hızlandığı(yerli para yerine yabancı para kullanımı yaygınlığı)hızlandığı zamanlarda bankalarda ki yabancı para hesaplarının da para arzına dahil edilmesi gerekli hal arz etmiştir. TC 1980 li yılların sonuna doğru M2Y parasal büyüklük tanımlaması yapmaya başlamıştır.

Döviz Tevdiat Hesabı Nedir? 

Bankacılık sistemindeki yurt içi yerleşiklere ait döviz tevdiat hesapları M2 para arzına eklenmesi ile M2y bulunur. Örneğin, Türkiye de yaşayan TC vatandaşı Ali Bey tasarruflarını TL cinsinden hesaplatarak yabancı para cinsinden bankada mevduat açtırması gibi verilebilir. Dikkat ederseniz döviz tevdiat hesapları TL cinsinden hesaplanarak para arzına ilave edilmektedir.

 • M2YR=m2y + repo işlemlerinden sağlanan fonlar
 • M2Y para arzına repo işlemlerinden sağlanan fonlar ilave edilerek M2YR para arzı tanımı ile likiditesi yüksek varlıkların büyüklüğü belirlenmek istenmiştir.
 • M3A para arzı: M2 para arzına bankalarda ki resmi mevduatların eklenmesi ile bulunur.
 • M3A= M2 + bankalarda resmi mevduat

a grubu iktisat 2004 soru
Dolaşımdaki para 100, vadesiz mevduat (resmi hariç) 50, vadeli mevduat (resmi hariç) 80, resmi mevduat 20 ve döviz mevduatı 70 birim ise TC Merkez Bankası para arzı tanımlarından M3A kaç birimdir?

 • M3A= M2+ Resmi Mevduat
 • M3A= M1+Vadeli mevduat+ resmi mevduat
 • M3A= Nakit+Vadesiz mevduat+ Merkez bankası mevduat+ vadeli mevduat+ resmi mevduat
 • M3A= 100+50+80+20
 • M3A=250

Soruda dikkat ederseniz döviz mevduatı gereksiz olarak verilmiştir.
M3 para arzı nasıl bulunur?

 • M3= M3A+ TCMB sı diğer mevduatların eklenmesi ile bulunur.
 • M3Y para arzı nasıl bulunur?
 • M3Y= M3+ döviz tevdiat hesaplarının eklenmesi ile bulunur.

L para tanımı nasıl bulunur?

 • L=M3y + repo hesapları + varlığa dayalı menkul kıymetler + posta çekleri + özel finans kurumlarındaki katılım payları + yatırım fonları

a grubu iktisat 2001 soru
Aşağıdakilerden hangisi M3Y para arzı tanımları içinde yer almaz?
A) Banknot b) ufaklık para c) Döviz mevduatı d) Resmi mevduat e) Repo
M3Y= M3+ Döviz tevdiat hesapları
Ancak e şıkkında yer alan repo sadece M2YR içinde bulunmaktadır.
A grubu iktisat 2006 sınav sorusu
Döviz kuru ve döviz mevduatları sürekli yükseliyorsa, Türkiye de M3Y para büyüklüğü hangi yönde değişir?
A) Artabilir, aynı kalabilir veya azalabilir, çünkü YTL ile ifade edilen parasal büyüklüklerin değişme yönü belli değildir.
B) Artar, çünkü M3Y yi belirleyen sadece döviz mevduatlarıdır.
C) Artar, çünkü bu durumda resmi mevduat da yükselir.
D) Azalır, çünkü bu durumda vadeli YTL mevduatı düşer.
E) Azalır, çünkü dolaşımdaki YTL miktarı düşer.
Yanıt a şıkkı
M3Y arkadaşlar yukarıda detaylı bir şekilde açıkladığımız gibi dolaşımdaki nakit, vadeli vadesiz mevduatlar, döviz mevduatları, merkez bankası mevduatı ve merkez bankası diğer mevduatlarından oluşur. Soruda döviz kurunun ve döviz mevduatların sürekli arttığı verilmekte ancak diğer M3Y e ait bileşenler hakkında bilgi verilmemektedir. Bu yüzden M3Y nin ne yönde değişeceğini kesin bir şekilde söylememiz mümkün olmadığından yanıt a şıkkıdır.

Dolaşımdaki Para Miktarı

Emisyon hacminden bankaların kasalarında bulunan TL miktarının çıkarılmasıyla elde edilen parasal büyüklüktür.
2003 yılı sonunda Türkiye de m1 para arzının yaklaşık %51′lik kısmı nakit,%49′luk kısmı bankalardaki vadesiz mevduatlardan oluşmaktadır. Para miktarının belirlenmesinde bankacılık sektörünün önemi burada bir kez daha anlaşılmış olur.

Finansal sistem geliştikçe ve halk daha çok bankaları kullandıkça para arzında ki m1 in payı olan nakit miktarının giderek azalması, mevduat şeklindeki kaydı paranın miktarının artması beklenir. 2003 yılı sonu itibari ile vadeli mevduatların m2 içindeki payı %75 olmuştur. Bunun sebebi 1995-2003 yıllarında faizlerin yüksek seyir izlemesidir.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyonlar sebebi ile TL cinsinden varlıklar değer kaybetmiş, bunun sonucunda yaşamın her alanında hızlı bir biçimde döviz kullanılmaya başlanmıştır. Buna da nakit ikamesi adı verilir.
Yazar: Seçkin U.

M1 para Dar M2 Geniş Para Arzı Tanımları 

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.