CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

IS LM Modeli

by / Pazartesi, 22 Ekim 2012 / Published in Makro İktisat Dersleri, Mal Ve Para Piyasasında Denge

IS LM Modeli 

 • Bu yayında IS-LM Analizi ile genel denge nasıl sağlanır?
 • IS LM modeli çerçevesinde yaşanan dengesizlikler nelerdir? (Mal Ve Varlik Dengesizlikleri)
 • Para piyasası, reel sektör, tahvil piyasası dengesinde sapmalar faiz oranı ve hâsıla düzeyini nasıl etkiler?
 • Mal arz fazlası ve mal talep fazlası ile para arz fazlası ve para talep fazlası dengesizlikleri IS ve LM eğrisinin hangi alanında belirir?

Bu soruların yanıtlarını grafik yardımı ile de göreceksiniz.

ıs- lm dengesi

 IS LM Modeli

 • IS Ve LM  dengesi, reel piyasa (IS eğrisi)   para piyasa (LM eğisi), tahvil piyasasınin kesiştiği E0 denge noktasında oluşmuştur. E0 noktası  toplam planlanan harcamalar ve planlanan hâsıla ile  para talebi ve para arzının  eşit  olduğu genel denge noktasıdır.  Bu denge noktasında fiyat düzeyi sabit iken;  para piyasası, tahvil piyasası, reel piyasa denge  şartı  sağlanmış demektir.
 • Denge harici dışındaki noktalarda çeşitli reel piyasa,  para piyasa, tahvil piyasa   dengesizlikleri mevcuttur.

Aşağıdaki grafik yardımı ile bu  reel  ve varlık dengesizlikleri neler olacak, şimdi onları inceleyelim.

reel piyasa ve para piyasası dengesizlikleri

 • IS eğrisinin solunda yatırımlar tasarruflardan büyük, IS eğrisinin sağındaki  noktalarda ise tasarruflar yatırımlardan büyüktür.
 • LM eğrisinin solunda para arzı para talebinden büyük, sağındaki noktalarda para talebi para arzından büyüktür.

Mal ve varlık dengesizlikleri, piyasada IS-LM genel denge  sağlandığı durumda denge dışı noktalar için gösterilecek olursa;

 1. 1 NOLU ALAN:  M>L, S>I
 2. 2 NOLU ALAN: S>I, L>M
 3. 3  NOLU ALAN:  I>S, L>M
 4. 4 NOLU ALAN:  I>S, M>L

IS LM Modeli Anlatılmıştır.

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.