CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Fiyat politikası Ve Piyasa Dengesi Soruları

Fiyat politikası Ve Piyasa Dengesi Soruları

Tam Rekabet piyasası mikro iktisat KPSS soruları : Piyasa dengesi sağlandıktan sonra hükümetin fiyat politikası kapsamında taban fiyat uygulaması, tavan fiyat uygulaması ve  sonuçlarını, ayrıca talep denklemi arz denklemi kullanarak piyasa dengesi çerçevesinde KPSS iktisat soruları açıklamalı olarak çözülmüştür.

1. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri piyasa dengesi etrafında  meydana gelen fiyat dalgalanmalarını açıklamaktadır?

A. King kanunu

B.  Dirsekli talep teorisi

C.  Cobweb teoremi

D.  Stackelberg modeli

E. Değer paradoksu

Cevap   C  şıkkı (fiyat politikası ve piyasa dengesi soruları)

( kpss iktisat soruları)

2. Tam rekabet piyasasında arz fonksiyonu q=16p ,talep fonksiyonu q=40-4p’dir. Piyasa dengesi  miktarı kaçtır?

A. 40

B. 2

C. 20

D. 32

E. 30

Cevap B

16p=40-4p =p=2 bulunur.

Bulunan piyasa dengesi fiyatı→   arz  denklemi yada talep denklemi seçilerek P  görülen yere yazılır.

Q=40-4p

Q=40-4.2

Q=32  rahatlıkla bulunur.

 

(Tam Rekabet piyasası mikro iktisat soruları)

3. Bir mala ait talep denklemi p=100-2q ve arz denklemi p=-5+q ise denge fiyatı ve  piyasa dengesi  miktarı kaçtır.?

Piyasa Fiyatı                           Piyasa Miktarı

A.                  15                                                20

B.                  30                                                35

C.                   10                                                 20

D.                    2                                                 10

E.                    15                                               25

Cevap  B seçeneği’dir.

P=100-2q ise  p=30 bulunur

100-2q=-5+q

100+5=q+2q

105=3q

Q=35

fiyat politikası ve piyasa dengesi soruları)

4. Talep eğrisinin eğiminin arz eğrisinin eğimine eşit olduğu bir durumda, örümcek ağı teorimine göre aşağıdakilerden hangisi  doğrudur?

A. Denge etrafında kararlı bir dalgalanma meydana gelir.

B. Devletin tarım ürünleri piyasasına fiyat politikası ile  müdahale etmesine gerek yoktur.

C. Denge üretim ve fiyat düzeyinde bir değişme meydana gelmez.

D. Dengeden uzaklaşan bir dalgalanma meydana gelir.

E. Dengeye yönelik bir dalgalanma meydana gelir.

Cevap A  şıkkı. (fiyat politikası ve piyasa dengesi soruları)

5) Hükümetin fiyat politikası uygulaması ile  piyasaya müdahale ederek bir malın fiyatını ,piyasa dengesi  fiyatının üstüne çıkarmasında hangisi söz konusu olur?  kpss iktisat soruları

A. Yalnızca tüketiciler kazançlı çıkar.

B. Üreticilerin hepsi ,tüketicilerin bazıları kazançlı çıkar.

C. Hem üreticiler hem tüketiciler zarara uğrar.

D. Hem üreticiler hemde tüketiciler kazançlı çıkar.

E. Bazı üreticiler ürünlerini satabilirler.

cevap E  şıkkıdır.

Hükümetin fiyat politikası içinde bulunan  taban fiyat uygulaması bilindiği üzere üreticileri korumaya yönelik bir fiyatlandırma dır. Böylelikle bir arz fazlası ile karşı karşıyayız. Denge fiyatının yükselmesine sebep olan bu fiyat  politikası değişikliği fazla üretime teşvik edecek ve bazı üreticiler mallarını ancak bu fiyattan satabileceklerdir.

(Tam Rekabet piyasası mikro iktisat soruları)

6. Arz ve talep dengesinin sağlandığı nokta için hangisi doğru bir ifade olamaz?

A. Arz fazlasının olduğu noktada taban fiyat uygulaması söz konusu olabilir.

B. Talep fazlasının olduğu noktada fiyat ,denge fiyatının altında gerçekleşir.

C. Talep fazlasının olduğu noktada ,taban fiyat  uygulaması söz konusu olabilir.

D. Denge noktasından yatay eksene çizilen doğru denge miktarını gösterir.

E. Denge noktasından dikey eksene çizilen doğru ,denge fiyatını gösterir.

Cevap  C seçeneğidir.

Taban fiyat uygulaması üreticiyi ilgilendirirken, arz fazlasının olduğu durumu bize ifade eder. Her zaman denge noktasının üst kısmında aranmalıdır.

Tavan fiyat uygulaması ise, tüketiciyi ilgilendirirken ,talep fazlasının olduğu bir durumu ifade eder ve her zaman piyasa  dengesi  noktasının altında aranmalıdır.

7. Bir mala ait  talep denklemi p=35-2q ve arz denklemi p=-10+q ise denge fiyat (p) ve denge miktarı(q) kaçtır?

 

Denge Fiyatı                                           Denge Miktarı

A.                   15                                                              20

B.                    30                                                             35

C.                     5                                                              15

D.                     2                                                              10

E.                     10                                                             20

 

Cevap  C seçeneğidir.

p=35-2q→ talep denklemi

p=35-2.15

p=35-30

p=5

35-2q=-10+q→ Talep denklemi ve Arz denklemi birbirine eşitlenmesi ile miktar bulunur.  kpss iktisat soruları

35+10=2q+q

45=3q

q=15

8. Asgari ücretin tam rekabet piyasası koşullarında oluşan denge ücret düzeyinin üzerinde belirlendiği bir durumda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A. Emek arzı değişmez.

B. Emek talebi değişmez.

C. Emek arzı azalır.

D. Emek talep fazlası oluşur.

E. Emek arz fazlası oluşur.

Cevap E şıkkıdır.

9. Tam rekabet piyasası varsayımı altında emeğin arz esnekliğinin tam inelastik olduğu bir piyasada diğer üretim faktörleri sabitken ,nominal ücretlerde artış meydana gelirse ,işgücü bu durumdan nasıl etkilenir?

A. İş gücü arzı artar.

B. İş gücü arzı azalır.

C. İş gücü arzı artarak artar.

D. İş gücü arzı azalarak artar.

E. İş gücü arzı değişmez.

Cevap E seçeneği

Yani iş gücü arz eğrisi  sıfır esnekliğe sahip ise, ücret artışı emek arzı üzerinde hiçbir etkiye  sahip olmayacaktır.

10. Arz denklemi S=3p ve talep denklemi D=40-5p iken devletin fiyat politikası yardımı ile  bir taban fiyat  uygulaması yapabilmesi için hangisinin belirlenmesi uygundur?

A. 8

B. 4

C. 3

D. 2

E. 5

Cevap E şıkkı.

Arz ve talep eşitlenir ve fiyat bulunur.

3p=40-5p

3p+5p=40

P=5

Fiyat politikası dahilinde Taban fiyat uygulaması üreticiyi koruyan bir politika  olduğuna göre,  denge fiyatının üstünde bir fiyat aranmalıdır.  Piyasada ki denge fiyatı 5 bulunur.Ancak uygulamanın başarılı olabilmesi için  piyasa dengesi fiyatının üzerinde bir fiyat politikası  gerekeceği için yanıt A şıkkıdır.

ARKADAŞLAR TOPLAMDA 3665 ÖZGÜN YAKLAŞIK SORU İLE; MİKRO, FARKLI İKTİSAT OKULLARI, PARA-BANKA-KREDİ, KAMU MALİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE SORUNLARI, ULUSLARARASI İKTİSAT, TÜRKİYE EKONOMİSİ SORU HAPI VE KONU ANLATIMI İLE SİZ SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİME TANITIM AMACI İLE PTT KARGO KAPIDA ÖDEME İLE SADECE 50 TL OLARAK BELİRLEDİK. BU ARADA OLUMLU YORUMLARINI GERİ BİLDİRİMİNİ GEREK BURDAN GEREK BANA MESAJ İLE YAPAN ARKADAŞLARIMA TEKRARDAN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 iLETİŞİM: https://www.facebook.com/nevin.s.ulus

Tam Rekabet piyasası Kpss mikro iktisat soruları- Fiyat politikası Ve Piyasa Dengesi soruları

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.