CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Emek Arzı

sample

Emek Arzı

Emek arzı (işgücü arzı) nasıl belirlenir? bireyler emek arzı belirlerken fayda maksimizasyonu elde  edebilmek için hangi tercihlerde bulunacaklar? emek arzı belirlerken ikame etkisi ve gelir etkisi bireyleri hangi düzeyde etkileyecek? Emek arz eğrisi şekli nasıl oluşacak grafiksel gösterim ile bulabileceksiniz.

Emek Arzı

Firmalar üretim konusunda kararlarını nasıl ki kâr maksimizasyonu koşulları altında belirliyorlarsa, kişilerde çalışma konusundaki kararlarını fayda maksimizasyonu koşulları altında belirlerler.

Bu bağlamda çalışma kararında olan birey, belirli bir dönemde (Gün,ay,yıl ) sahip olduğu toplam zamanını çalışmak ve boş zaman arasında faydasını maksimize edecek şekilde dağıtır. Çalışarak bir satın alma gücü oluşacağı göz önünde bulundurulursa, birey toplam zamanını gelir ve boş zaman arasında maksimum fayda edecek şekilde dağıtır.

 •  Diğer taraftan kişinin çalışarak elde edeceği gelir ücret haddine (W) bağlıdır.
 • Bu yüzden ücret haddi değişince ,kişinin faydasını maksimize edecek boş zaman ve gelir bileşimde değişecektir.
 • Bu bağlamda ücret haddi artınca (Caterisparibus) boş zamanın alternatif  maliyeti artar. Yani boş zamanın  fiyatı artar ve kişi daha az boş zaman talep eder.
 • W artarsa, Pboşzaman (boşzamanın fiyatı) artar
 • boşzaman (boşzaanın talebi) azalır.
 • Yukarıda ki husus kısaca ″ikame Etkisi″ olarak adlandırılır.
 • Öte taraftan ücret haddi artınca kişilerin geliri de artar ,artan gelirle kişiler daha fazla mal, hizmet talep artışlarına yönelirken boş zamana olan talepleri de artar.
 • W(ücret) artınca , (Gelir) de artar.
 • Dboşzamana talep artar. 
 • yukarıda yapılan açıklamaya da  gelir etkisi adını veririz.
 • Ücret haddi artınca, kişinin boş zamana talebinin artıp artmayacağı ikame etkisi gelir etkisi  büyük olup olmayacağına bağlıdır.
 • Eğer negatif ikame etkisi  > gelir etkisinden ise, ücret haddi artınca kişinin boş zamana olan talebi azalır. Buna karşılık çalışma talebi artar. Ücret artışı sebebiyle kişinin büyük bir zamanını çalışmaya tahsis etmesiyle, ücret haddi ile kişinin çalışma arzusunu gösteren bireysel emek arz eğrisi pozitif eğimli olarak karşımıza çıkar.
 • Buna karşılık bu durumun tam tersi de karşımıza çıkabilir; yani ,ikame etkisi<gelir etkisinden ise ,negatif eğimlidir.Yani, dirsek yapmaktadır.

Ancak , bunun tek istisna bir durumu vardır  ve nedir diye soracak olurlarsak ? Bu bilgiden sonra rahatlıkla bireysel ″Emek Arz eğrisi″ diyebileceğiz! mikro iktisat ders notları

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.